3 gode råd til god medarbejderkultur

Når man hører ordet “vækst” i virksomhedssammenhæng, tænker de fleste nok på økonomi og forretningsudvikling. Det er der sådan set ikke noget forkert i. Men disse vækstparametre kan ikke stå alene. De kræver nemlig mennesker – det vil sige ansatte – der kan drive forretningen frem mod disse vækstmål.

Derfor er det altafgørende, at du som virksomhed får skabt en god og sund medarbejderkultur, så de ansatte arbejdere trives og kan yde optimalt. En opgave, der er lettere sagt end gjort. Heldigvis er der en række indsatsområder, som du kan optimere på for at komme tættere på målet. Vi giver tre af dem lige herunder.

Få styr på de formelle ansættelsesvilkår – for begge parters skyld

Forstår man ordet “vækst” bogstaveligt, handler det om en volumenmæssig udvidelse af virksomheden. Det vil sige en vækst i antallet af ansatte, der kan bidrage til at få hjulene til at køre rundt (og hurtigere). En sådan vækst betyder således flere ansættelser, og her er det altafgørende, at du og ledelsen har 100% styr på det formelle papirarbejde.

Derfor bør du lægge kræfter i at få fastsat, klarlagt og gennemsigtiggjort ansættelsesvilkårene for den enkelte medarbejder. Dette implicerer blandt andet klare retningslinjer for kontraktudarbejdelse, vilkårsændringer, personalepolitikker, (løn)forhandlinger, ferierettigheder og meget andet.

Det kan nemt forekomme uoverskueligt, og hvis du vil sikre, at der er styr på sagerne, kan det varmt anbefales at få en advokat med på råd. Ønsker du yderligere information herom, kan du læse mere om om arbejds- og ansættelsesret hos tvc.

Kort sagt: Få styr på de formelle ansættelsesvilkår for både ledelsens og medarbejdernes skyld.

Aktiv dyrkelse af det sociale avler faglig motivation

En af de vigtigste ingredienser i opskriften på en god medarbejderkultur er personlig og faglig motivation hos den enkelte. Det er det faglige “drive”, der skal holde de ansatte kørende, og det kræver i første omgang, at de ansatte rent faktisk også trives socialt.

Derfor er det afgørende, at du opdyrker den sociale kultur på arbejdspladsen i form af sociale aktiviteter, hyggelige arrangementer og sjov i hverdagen. Derudover er det vigtigt at fokusere på åbenhed og ærlighed samt respekt for personlighedsmæssig og faglig forskellighed. Dette kan bidrage til et yderligere fællesskabsorienteret og inkluderende arbejdsmiljø. Alt i alt gunstige vilkår for en blomstrende medarbejderkultur.

Giv medarbejderen (personlige) udviklingsmuligheder

Adskillige undersøgelser på feltet peger entydigt i retningen af, at personlige og faglige udviklingsmuligheder på jobbet er én af de vigtigste motivationsfaktorer. Derfor er det oplagt at indtænke netop udviklingspotentialer i såvel stillingsbetegnelser som arbejdsmæssige ansvarsområder.

Med andre ord: Giv dine medarbejdere en “gulerod”, som de kan stræbe efter og udvikle sig hen imod.

Hvis du følger ovenstående tre råd, er du allerede godt på vej til en god og sund medarbejderkultur.