Tips til at skrive gode manualer

Skal du skrive en manual til noget bestemt? Det kan for eksempel være en manual til et computerprogram eller et apparat. Når du skriver en manual, så er det vigtigt, at du sørger for, at den forstås godt af modtagerne. Her kan du således læse nogle tips til at skrive gode manualer.

Lad manualen være tilgængelig i flere sprog

Når du skal sørge for, at manualen er letlæselig for modtager, så skal du tage højde for, at der er nogle modtagere, som forstår nogle sprog bedre end andre. Det kan således være en god ide at lade manualen være tilgængelig i flere sprog.

Du kan for eksempel kontakte en dansk engelsk oversætter.

Brug punkttegn

Punkttegn er rigtig gode, når du skriver en manual. De er nemlig med til at formidle instrukserne på en overskuelig og præcis facon. Så sørg for at bruge punktopstilling i din manual.

Skriv i den rette rækkefølge

Det er vigtigt, at du skriver manualen i den rigtige rækkefølge. Dette er nemlig essentielt for, at din modtager kan bruge produktet rigtigt.

Hertil kan du for eksempel bruge punktopstilling med tal, som kan gøre det endnu mere klart, hvor man befinder sig i processen.

Sæt dig ind i modtagerens tankegang

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i modtagerens tankegang. Man kan nemlig komme til at skrive en dårlig manual, når man allerede har sat sig grundigt ind i det pågældende produkt. Du skal således forsøge at skrive manualen som om, at det er første gang, du har sat finger på produktet.

Brug hverdagssprog

Det er en god ide at bruge hverdagssprog i stedet for tekniske termer, så du er sikker på, at sproget er letlæseligt.

Undgå lange paragraffer

Du bør så vidt som muligt undgå lange paragraffer, da dette kan blive uoverskueligt for din modtager. Du kan alternativt forsøge at dele teksten op i afsnit.