Investeringen kan også gøres i optioner

At investere opsparingen er en god ide på den lange bane, da du i sidste ende, kan ende med at stå med en betydelig formueforøgelse. Men der er så mange forskellige muligheder på investeringsmarkedet i dag, hvoraf de mest populære nok er aktie- og obligationshandel. Så det er vigtigt at have et overblik over dine værktøjer, før du går i gang med at investere. Her kan du læse mere om optioner.

Hvad er optioner?

Kort fortalt er en option en tidsbestemt kontrakt, der giver køber ret til at købe eller sælge et aktiv (aktie, obligation, produkt eller lignende) til en fastsat pris, og det gælder uanset om du handler med optioner danmark eller internationalt. Mod et beløb, kaldet en præmie, køber du altså muligheden, ikke pligten, for at købe eller sælge noget til en bestemt værdi. Optioner er derfor mere spekulative end andre værdipapirer, idet udbyttet fra dem i det store hele afhænger af aktivernes kursændringer i den tid, hvor optionen er gældende. Derfor bruges de også af mere seriøse investorer til at afdække risici ved forskellige værdipapirer, så de taber mindst muligt, på at træffe det forkerte valg.

To typer

Optioner kan puttes i to kategorier: Call og put. Med Call-optioner køber du retten til at købe et aktiv, uden at du er forpligtet til det, og du kan derfor undgå at lide store tab, hvis det viser sig, at det underliggende aktiv falder drastisk i værdi, under optionens løbetid. Med Put-optioner køber du muligheden for at sælge et aktiv til en fast pris, så du kan få et udbytte, hvis værdien af dit aktiv falder under løbetiden. Er du ikke tilfreds med udfaldet af aktivets kursudvikling, kan du altid lade obligationen løbe ud, så du ikke taber flere penge end det, du betalte for optionen.

Investering med høj risiko

På grund af optionernes spekulative natur, er der også høje risici forbundet med handlen af dem. For at få et stort udbytte af optionerne kræver det, at du virkelig er god til at forudse kursudviklingen af for eksempel aktier eller indeks. Typen af optioner, du skal købe, afhænger af, om kursen er faldende eller stigende, og jo større ændringen er, desto større afkast får du, såfremt du har sat tidsrammen korrekt. Der er derfor sandsynlighed for betydelige afkast, når du handler med optioner, men der er også væsentlige risici. Det er derfor en god ide at sætte sig ind i markedet først, før du begynder at købe optioner.