At bevare kontrollen i den moderne verden – forandringsledelse

At bevare kontrollen i den moderne verden – forandringsledelse

Forandringsledelse er et nødvendigt ledelsesværktøj for de virksomheder, forretninger og lignende, der vil forblive aktuelle i en verden, der hurtigt ændrer sig. Virkeligheden anno i dag bevæger sig nemlig så utrolig hurtigt (og har gjort det især siden industrialiseringen), og det kan være og synes virkelig svært at følge med og overskue alle de ting, der forandrer sig. Som en følgevirkning heraf kan det være svært at analysere den nye virkelighed og de potentialer, som gemmer sig heri, eller de udfordringer den møder virksomhedernes nuværende status quo med, hvilket resulterer i, at virksomheden sakker bagud og ikke rider med på den gyldne strøm af nye muligheder, som byder sig til, men i stedet lader sig obstruere og lige så stille dør ud, som en virksomhed, der engang var relevant, men nu blot er en sagablot. Forandringsledelse er dermed et essentielt værktøj for den ambitiøse virksomhed, men også i andre organisationer. For forandringsledelse er et basalt og grundlæggende værktøj, der kan (og bør) bruges i alle øjemed, hvor der er ledelse involveret. Dermed er forandringsledelse relevant i utrolig mange sammenhænge.

Forandringsledelse – konkrete processer

Hvad består og udgør så denne famøse forandringsledelse? Det er næsten selvevident, for det ligger i selve termen og navnet. Det er ledelse af implementeringen af forandringer i organisationer. Hvis vi dykker længere ned i begrebet, for at forstå hvad forandringsledelse mere uddybende indebærer, kan man kalde det for en grundig og systemisk igangsat omstilling i den pågældende organisation. Her igangsætter man, gennem afbenyttelsen af forskellige redskaber, ressourcer og information, en forandringsproces, hvor de involverede medarbejdere, som det drejer sig om, selvfølgelig involveres og delagtiggøres. I den ideelle proces opnår man vha. en metodisk, organiseret og effektiv udført forandringsledelse at præsentere og levere det ønskede udkomme ved succesfuldt at have indført forandringen og samtidig (og helt væsentligt) have håndteret de menneskelige facetter ved forandringen. I forandringsledelse er det nemlig vigtigt at have for øje, at det er mennesker, som man har med at gøre. Og det kan variere fra person til person, hvor let denne kan have ved at acceptere og processere forandringen. Forandringsledelse kræver også et særligt blik for dette, hvis den skal lykkes og være effektiv.

Forandringsledelse – et omstillingsparat og empatisk mindset

Måske man kan tillade sig at sige, hvis man abstraherer begrebet en smule, at forandringsledelse ikke blot er et ledelsesværktøj, men er et mindset og en psykologisk indstilling? For forandringsledelse er en aflægger af omstillingsparathed, et mindset, som er utrolig vigtigt, og som undertegnet har gjort en del ud af at understrege, i en virkelighed i stadig forandring. En leder, der besidder evnen til at udøve effektiv forandringsledelse, adopterer og abonnerer derfor på et omstillingsparat mindset. Men da de mennesker, som skal ledes igennem forandringen, ikke er robotter, fordres der ligeledes forståelse og empati, altså kræver det en bestemt psykologisk og følelsesmæssig indstilling fra den pågældende leder. At indoptage forandringsledelse som et mindset og en psykologisk indstilling konstituerer altså både den moderne omstillingsparate leder, men ligeledes den empatiske og forstående. Begge er vigtige lederegenskaber.